Onderstaande onderwerpen kunnen in een Pilot behandeld worden:

 1. Doelstellingen vaststellen: Het pilotproject begint met het identificeren van specifieke doelstellingen en doelen. Dit kan bijvoorbeeld het verminderen van productiekosten, het verbeteren van de productkwaliteit, het verhogen van de productiecapaciteit of het optimaliseren van energie-efficiëntie zijn.
 2. Technologie- of systeemselectie: Het team selecteert de nieuwe technologie of systemen die ze willen testen. Dit kan variëren van eenvoudige visualisate tot een complex IOT project met cloud toepassingen.
 3. Kleinschalige implementatie: De nieuwe technologie of systemen worden geïmplementeerd in een beperkt deel van de productieomgeving. Dit kan een specifieke productielijn, een werkcel of een enkele machine zijn.
 4. Monitoring en gegevensverzameling: Tijdens de pilotperiode worden gegevens verzameld en prestatie-indicatoren worden gevolgd. Dit kan onder meer het meten van productieoutput, kwaliteit, energieverbruik, uptime en operationele kosten omvatten.
 5. Evaluatie en optimalisatie: Het team evalueert de resultaten en vergelijkt deze met de oorspronkelijke doelstellingen. Eventuele knelpunten, problemen of onverwachte uitdagingen worden geïdentificeerd en aangepakt. Het systeem of de technologie wordt geoptimaliseerd op basis van de verkregen inzichten.
 6. Besluitvorming: Na de evaluatie van de pilot wordt een besluit genomen over de verdere uitrol van de nieuwe technologie of het systeem. Als de resultaten positief zijn en de voordelen opwegen tegen de kosten, kan besloten worden om de technologie op grotere schaal te implementeren.
 7. Schaalvergroting: Als de beslissing positief is, wordt de technologie uitgebreid
 8. Opleiding en integratie: Medewerkers worden getraind in het gebruik en beheer van de nieuwe technologie
INSYS_grid_prodek_colour

Enkele Voorbeelden

PRODEK heeft de volgende pilot projecten uitgevoerd:

 • ICONICS in Redundancy configuratie met koppelingen naar Active Directory
 • Point of Presence (POP) monitoring voor Internet Service Provider (ISP)
 • Industriële 4G router inzetten als SMS Gateway in pharmaceutical project
 • 4G Router als Switchbox tussen Satelliet/4G/WIFI  voor OnlineSchip
 • Remote Service via 4G router  en VPN oplossing
 • ICONICS SCADA in de Azure Cloud in combinatie met een 4G Edge router
 • Dashboard in 1 dag op basis van Edge Router, Node-Red, InfluxDB en Grafana

Vacatures

Proef op de som?

rene

Rene de Theije

CTO

Overleg hoe uw Pilot Project de zekerheid geeft tot een definitieve oplossing